İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Danışmanlıklar

Firma AR-GE Danışmanlıkları
 • SerTrans Lojistik AR-GE Departmanı Lojistik Süreç Yazılımları
 • Akcoat İstatistik Analiz ve SPSS Uygulamaları
 • ARENA 14.0 ile Süreç Modelleme
 • MS Excel Makro Uygulamaları
 • MS Excel ile Portföy Optimizasyonu İndikatörler
 • EmlakGYO İstatistik Analiz ve Karar Verme
Doktora Tez Danışmanlıkları
 • Dr. Harun Yorulmaz, "Doğuşta Yaşam Beklentisi Üzerinde Sosyoekonomik Değişkenlerin Etkilerinin Panel Veri Modelleri İle Analiz Edilmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Dr. Gülay okçu, "Çalışan Bağlılığına Etki Eden Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi ve Türkiye Otomobil Bayilerinde bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Özge Köksal, "Stok Kesme Optimizasyonu", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • İsmail Durak, "Katılım Bankacılığında Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Bir Panel Veri Analizi Uygulaması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Ali Haydar Balkaya, "Çok Kriterli Karar Verme ve Bankacılık Sektöründe bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
  
 • Ayşenur Adıgüzel, "Tersine Lojistik Sürecinde Bir Optimizasyon Modelinin Geliştirilmesi ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Serkan Özdemir, "Volatilite Aktarımı ve Finansal Piyasalarda Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • Ömer Özçam, "Elektrik Enerjisi Tüketim Tahminleri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • Gökhan Korkmaz, "Kredi Riskinin Belirlenmesinde Yapay Zeka Yaklaşımları Ve Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
Yüksek Lisans Danışmanlıkları
 • Selen Çelikkanat Filiz, “Bulanık Hedef Programlama ile Araç Rotalama Probleminin Çözümü”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı,  (Tamamlandı)
 • Hakan Eren Şengelen, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı,  (Tamamlandı)
 • Ersin Karamanlı, "Makine Öğrenmesi Algoritmaları Kullanarak, Metin Madenciliği ve Duygu Analizi İle Müşteri Deneyiminin Geliştirilmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı,  (Tamamlandı)
 • Aziz Ali Kızmaz, "Gelir Dağılımı İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Üst-Orta Gelir Grubunda Yer Alan Bazı Ülkeler Üzerine Bir İnceleme", İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 • Eray Erbay, "Trafik Akış Simülasyonu ve ARENA Uygulaması", İstanbul Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü,  Akıllı Ulaşım Sistemleri Anabilim Dalı (Devam Ediyor)
 • Baysal Samet Çelik, "Veri Analizi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı (Devam Ediyor)