İçeriğe geç

Tez Danışmanlıklarım

    Doktora Tez Danışmanlıkları
 • Dr. Harun Yorulmaz, "Doğuşta Yaşam Beklentisi Üzerinde Sosyoekonomik Değişkenlerin Etkilerinin Panel Veri Modelleri İle Analiz Edilmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Tamamlandı (20 Mayıs 2016)
 • Dr. Gülay okçu, "Çalışan Bağlılığına Etki Eden Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi ve Türkiye Otomobil Bayilerinde bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Tamamlandı (6 Mart 2017)
 • Özge Köksal, "Stok Kesme Optimizasyonu", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • İsmail Durak, "Katılım Bankacılığında Sürdürülebilir Büyümenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Bir Panel Veri Analizi Uygulaması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Ali Haydar Balkaya, "Çok Kriterli Karar Verme ve Bankacılık Sektöründe bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • Ayşenur Adıgüzel, "Tersine Lojistik Sürecinde Bir Optimizasyon Modelinin Geliştirilmesi ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Tamamlandı)
 • Serkan Özdemir, "Volatilite Aktarımı ve Finansal Piyasalarda Bir Uygulama", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 • Ömer Özçam, "Elektrik Enerjisi Tüketim Tahminleri", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, (Devam Ediyor)
 Doktora Ders Danışmanlıkları
 • 
  

  Yüksek Lisans Tez Danışmanlıkları

 • Selen Çelikkanat Filiz, “Bulanık Hedef Programlama ile Araç Rotalama Probleminin Çözümü”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Tamamlandı (Ocak 2014)
 • Hakan Eren Şengelen, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  İşletme Anabilim Dalı, Sayısal Yöntemler Bilim Dalı, Tamamlandı (Ağustos 2016)